Artiklar, Reportage och annat skrivet
- om Retorikpedagogens arbete

bok:

Retoriklek i förskolan. Läromedel om retorik för pedagoger och retoriklek för barn. 2014.

RETORIK UTVECKLAR

I det här reportaget berättar en av de lärare och några av de elever jag haft retorikkurs för på Gubbängsskolan om hur det är att ha retorikundervisning i skolan. Du hittar också en faktaruta med tips för dig som vill starta med retorikundervisning av undertecknad. Hoppas reportaget ger dig inspiration! 2014.

-Tidningen Fönstret, om att ta hjälp av retoriken som gruppledare. 2014. Länk kommer snart.

-PDF från dagstidningen, söndagsbilagan, om förhandling. 2013. Länk kommer snart.

LÄRA FÖR LIVET


Ett reportage om att arbeta med retorik på skolschemat. Tidningen LÄRA år 2012.
Stockholm stad skriver om retorik i skolan. 2012.

NÅ FRAM MED DITT BUDSKAP


Här kan du läsa om retoriken i pedagogens arbetsvardag - även om du inte är pedagog kan du troligen ha glädje av innehållet. Lärarnas Nyheter. Lärarförbundets tidning Förskolan, år 2011.

RETORIK OCH DEMOKRATI


Det här artikeln om Retorik och Demokrati skrev jag på uppdrag av Förskoletidningen år 2009.

SPRÅKET GER MAKT


För att kunna uttrycka sina åsikter, tala för sina idéer, ha förmågan att påverka sin situation, delta, och ha inflytande behöver vi språk. Språket ger makt. Förskoletidningen år 2009.

PÄRON ELLER MOROT


Pia Forslund är förskollärare och berättar vad fortbildningen i retorik och retoriklek i förskolan givit henne och barnen. Förskoletidningen år 2009.

KRITISKT TÄNKANDE MED RETORIK


- en teoretisk och undersökande diskussion rörande kunskapssynens konsekvenser för kritiskt tänkande
Kandidatuppsats i retorik. Författare: Gunlög Åkerstedt Lindell Handledare: Maria Wolrath Söderberg Ht 2006. Länk kommer snart.