Skolan lyfter med hjälp av Retorikpiloter! - Del 1

På Björkhagens skola i södra Stockholm har jag satt igång ett projekt med att få in retorikundervisning i skolan. 

Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola säger att eftersom man speciellt lyfter fram de här kunskaperna i Lgr 11 så passar det bra.

"Vi ska bli ännu bättre på att stötta våra elever i att tala inför grupp, lyssna, debattera, argumentera och analysera. Vi vill helt enkelt rusta våra elever till att ta en självklar plats i vårt kommunikativa samhälle. Därför börjar vi nu med en utbildningssatsning av retorikpiloter."

Ingela Fondin Rektor Björkhagens skola.jpg

"Vi vill gärna vill ligga i framkant." 

Lärare med representanter från förskoleklass till och med årskurs fyra blev utvalda att bli skolans så kallade retorikpiloter. Retorikpiloternas uppgift är att få utbildning i retorik och sprida kunskapen vidare till elever och lärarkollegor. 

Under den första utbildningsdagen Kul och nyttigt om retorik och kommunikation! gick jag tillsammans med lärarna igenom en hel del teori och praktiska övningar för både vuxna och barn. Vi diskuterade, övade, skrattade och reflekterade. 

Nästa gång vi träffades var under en retoriklektion i respektive lärares klassrum. Lärarna hade då skrivit en egen reflektion, satt upp mål och arbetssätt. Vi gick igenom hur retorikarbetet fungerade i klassrummet och hur lärarna själva kunde bli ännu bättre retoriker.

OL-121003-3189.jpg

Hur kommer man då igång? 

Lär dig retorikteori, öva själv och reflektera och utmana dig själv och öva ännu mer, titta på andra, pröva nytt, ha kul och diskutera.

Två viktiga första steg när man vill börja med retorik i klassen och som man inte kan hoppa över är:

  1. Skapa och underhåll ett tryggt och tillåtande klimat i klassen.
  2. Arbeta med lyssnandet. Lyssnandet är en aktiv handling. Hur är man en bra lyssnare och vad ger det i förlängningen?

Så här säger några av retorikpiloterna själva om den första dagen av utbildningen till retorikpilot:

"För mig blev det tydligt att vi i vår klass kan förbättra eleverna möjligheter att uttrycka sig i tal. Framförallt ser jag att det är viktigt för dem som inte vågar säga vad de tycker och kanske inte ser att de har något att bidra med i diskussioner och samtal. Det handlar mycket om att vi personal måste vara uppmärksamma på hur vi i klassen talar till varandra och vilket utrymme vi skapar för lyssnande. Genom att öka vår egen medvetenhet har vi större möjlighet att hjälpa våra elever att både lyssna och tala." Magnus Harling, Förskoleklass.

"Det var en mycket stimulerande och givande studiedag vi hade. Jag blev sugen på att arbeta mer målinriktat med retorik redan efter kortpresentationen i personalrummet för länge sedan. Det här gav förstås ännu mer så nu ska det verkligen bli av. Tack för en bra dag med många givande och användbara tips!" Anette Lundberg, åk 4.

"Jag körde igång direkt med samtal om den gode lyssnaren. Vi punktade upp synpunkter efter arbete i smågrupper. Fick effekt direkt under veckan." Eva Olsson, åk 2.

"Dagen gav mig återigen fokus på hur stor del av vårt arbete som är kommunikation och att vi blir ännu bättre lärare av att vara medvetna om detta. Det är så viktigt att bli påmind om att alla kan bli goda talare och lyssnare med rätt träning. Skolan retorikpioloter var ett väldans trevligt gäng och föreläsaren kanonbra!" Linnéa Skogqvist-Kasurinen åk 3.

"Jag tycker studiedagen var väldigt givande och lärorik. Det var ett bra upplägg och det gav upphov till många tankar och funderingar. Jag känner mig väldigt inspirerad och motiverad till att börja arbeta med retorik i min klass." Sara Djupman, åk 1.