Tidningen LÄRA intervjuar elever om retorik i skolan

I onsdags hade barnen i klass 4C på Björkhagens skola i södra Stockholm retoriklektion som vanligt enligt schema. Men den här onsdagen var inte helt vanlig trots allt. Klassen fick besök från tidningen LÄRA

IMG_4101.JPG

Journalisten Pernilla Rönnlid följde med stort intresse hur eleverna gjorde flera olika retoriklekar och övningar. Det var röstövningar och uppvärmning av kroppen, de tränade sig i lyssnade, de improviserade, de jobbade två och två och förberedde ett litet anförande som de sedan höll tillsamans för två andra elever.

Stämningen var hög. Det skrattades, skojades och det var tyst och koncentrerat om vart annat. Det är tydligt att stämningen är god i klassen. Barnen lyssnar på varandra och visar varandra respekt. Efter övningarna när barnen skrev sina reflektioner i sina retorikböcker, passade Pernilla på att intervjua flera av eleverna.

IMG_4093.JPG

Också Linnéa Skoogqvist-Kasurinen, som är lärare i klassen, och Sara Djupman som är lärare i årskurs två, båda retorikpiloter, blev intervjuade. Linnéa menar att retoriken är fundamantet i skolan och att det är självklart att alla, både lärare och elever, borde få kunskaper i retorik. Hon tycker att det är skolans skyldighet att ge alla barn chansen att kunna tala för sig, argumentera, analysera och lyssna. Sara Djupman är inte sen att hålla med. Båda pekar på att det är skolans ansvar inte minst eftersom vi ska "förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle." Som det står i Läroplan för grundskolan 2011.

Björkhagens skola har fyra retorikpiloter och de visar alla ett stort engagemang för retorikundervisning och ett stort intresse för att lära sig ännu mer.

Artikeln om retorikundervisningen på Björkhagens skola är skriven i syfte att inspirera, fortbilda och att få lärare, ledning och övriga pedagoger inom skolan att tänka nytt. 

IMG_4110.JPG

Jag som också var ombedd att komma dit för artikeln tyckte det var härligt att se både eleverna och mina retorikpiloter in action. Jag känner mig så stolt över barnen och lärarnas arbete!

Den 1 mars kan du läsa om eleverna och lärarnas tankar om retorik i skolan. Det är något som jag ser fram emot!

- Gunlög