Retorik en eftertraktad kunskap för lärare!

Ett stort Grattis till en av de grundskollärare som gått Retorikpedagogens utbildning i "retorik i skolan"!

-Tack! Nu får jag arbeta med det jag allra mest brinner för!

IMG_3572.jpg

Det säger Linnéa Skogqvist-Kasurinen som efter genomgången fortbildning i retorik fått sitt drömjobb - att som retorikinspiratör medverka till att implementera retorik som en röd tråd i skolan!

Läs hennes berättelse här:

På min gamla skola, Björkhagens skola, var vi några lärare som fick hjälp av Gunlög Lindell att starta en pilotgrupp i retorik. Vi utbildades och fick handledning under en termin. Det resulterade i en progressionsplan för F-5 och ett upplägg för retoriklektioner. Vi märkte snabbt hur elevernas trygghet ökade och hur de här grupperna blev mer lyhörda och respektfulla mot varandra.
När tidningen LÄRA (nr.2, 2013) kom och gjorde ett reportage om vårt arbete hörde flera skolor av sig och ville ha kontakt med oss. Gubbängsskolan utlyste en tjänst som passade mig som hand i handske. Nu är jag lärare i åk.1 och ”retorikinspiratör”. 
I mitt arbetslag har vi en retoriklektion i veckan. Den första har handlat om hur en god lyssnare beter sig. Sedan kommer övningar som tränar detta. 
Hela lågstadiet vill börja med retorik. När vi har möten visar jag en övning och motiverar varför den ska vara med. Vi diskuterar och har det som en fortbildning. Dessa möten ligger var tredje vecka.
Vad är det då vi tränar på retoriklektionerna? Jo, att lyssna aktivt, prata inför grupp, förklara och motivera egna åsikter, ta ställning, läsa av andras kroppsspråk och få kontroll över det egna, samspel med andra, analysera budskap i form av text, tal och bild, strukturera tal, text och argumentation mm mm. 
Varför är då retorik så viktigt? Det är viktigt för den egna personliga utvecklingen. Trygga barn kan vara toleranta och förstående mot andra. Lgr-11 inleds med en text om etik och värdegrund som slår fast just det lägger grunden för demokratiskt samhälle. 
Dessutom, för att nå de högra betygen i skolan ska eleven ska kunna språka om kunskap, motivera, argumentera, analysera och jämföra.
Vi är i inledningsskedet av retorikutvecklingen på Gubbängsskolan. Ett spännande arbete väntar och jag återkommer gärna med mer från retorikhorisonten.
                            Mvh   Linnéa Skogqvist-K

 

Jag tycker det här är en härlig historia om vilka vägar arbetslivet kan ta sig. Låt dig inspireras! 
-Gunlög