Får de retorikträning via födan i USA?​​

IMG_4771.JPG

Det är en fråga man kan ställa sig när man ser hur enkelt folk ställer sig upp och pratar i USA. Döm om min förvåning när jag den första dagen på min retorikresa i USA såg denna produkt på ett kafé! För dig som ännu inte är bekant med begreppet ethos kan jag i all korthet berätta att ethos är en av de tre kommunikationskanalerna vi använder för att övertyga varandra. De andra två heter logos och pathos. Ethos kan översättas till "läran om moral" och används för att definiera en talares trovärdighet. 

Här är en amerikansk "skolfilm" för att förklara begreppen. Vilka av argumenten i filmen skulle du godkänna?

- Gunlög