Retorik vid förändringsarbete

DSC_0056.jpg

Nyligen höll jag ett retorikseminarium för Hjälpmedelscentralen vid Stockholms läns landsting.

En av de övningar vi gjorde var den nedan. Den är en början till deltagarnas egentliga uppgiften för deltagarna på min kurs - att undervisa för att ro i land ett förändringsarbete på arbetsplatsen.

Tänk ut och skriv ned:

  • Vad vill ni få deltagarna att känna efter era presentationer? 
  • Vad ska de tänka och kunna? 
  • Vad ska de göra? 
  • Vad är erat kärnbudskap? Utalat eller ej - inför publiken så behöver det vara kristallklart. 
  • Vilka är de starkaste argumenten för att göra det ni vill - sett ur mottagarnas perspektiv? 
  • Välj ut tre av dem.
  • Vilket är det viktigaste motargumentet sett ur mottagarnas perspektiv? 
  • Bemöt det argumentet. Visa att ni tänkt på allt och att kollegorna kan känna sig trygga med förändringsarbetet.

- Gunlög