Så här når du fram med ditt budskap på förskolan

IMG_3156.JPG

Vare sig du har samling med barnen, planering med kollegor eller informerar föräldrar använder du dig av retorik.

I Lärarnas Nyheter berättar jag om kommunikation och retorik för lärare och pedagoger på temat vuxenvardag. Jag berättar lite om konstruktiva ordval, lyssnande, disposition för föräldramötet, kroppsspråk och röstanvändning.

Läs tips för en enklare vuxenvardag i artikeln Nå fram med ditt budskap.

-Gunlög