Retoriklek i förskolan - Päron eller morot?

Foto6.jpg

"Trots min förskollärarutbildning och alla mina år inom förskolan hade jag inte tidigare reflekterat över vikten av att vi hjälper våra förskolebarn att lära sig att tala inför varandra och lyssna aktivt på varandra. Det här var lite av ett uppvaknande och jag kände att det var viktigt att få in retorikträning i verksamheten."

IMG_6238.jpg

"Vi pratade mycket i början om hur viktigt det är att man lyssnar och alla barn fick erfara att det är jobbigt om någon eller några gör saker som stör när man ska berätta något. Barnen blev ganska snabbt mycket duktiga på att lyssna på varandra och stötta den som talar. Men det var ett krävande arbete - de riktigt pratiga barnen fick till en början kämpa med att komma ihåg att räcka upp handen om de ville något. Och de tysta och blyga barnen fick möjlighet till en ny roll att utforska när de fick lika mycket utrymme som alla andra barn. I sin egen takt kunde de hitta sitt sätt att breda ut vingarna och våga ta plats."

Pia Forslund är förskollärare och retorikpilot. I artikeln här kan du läsa hennes berättelse om hur det var att införa retoriklek i verksamheten på hennes förskola.