Svenska språket - kort och effektivt, rikt eller fattigt?

Svenska språket beskrivs ibland som fattigt. Vi säger att det är ordfattigt och vi jämför med engelskan som är ett världsspråk - kanske världens ordrikaste språk.

Men dom som vet säger att det svenska språket i själva verket är ovanligt ordrikt. Vi har lätt att införliva lånord från olika språk och lättare att bilda sammansättningar än många andra språk. Vår verbbildning är helt enkelt enastående produktiv. 

Kan det vara så att Svenskan därför till och med har fler ord än engelskan? Det finns dom som hävdar det! Men - hur mäter man egentligen antal ord i ett språk? 

Hur kan man räkna ord när man inte kan hitta dem alla? Alla ord kommer inte med i ordböcker. Vi har inte sparat allt som alla någonsin har sagt och skrivit. Nya ord kommer till hela tiden och de ord som inte används försvinner så småningom. 

Men kan språk överhuvudtaget klassas som fattiga eller rika?! 

Jag tycker inte det. Det är vi som använder oss av språken som kan ha ett rikt ordförråd eller ett fattigt ordförråd. Har vi ett rikt ordförråd och förmågan att använda det för att få variation och för att uttrycka oss mera precist så tror jag att vi ....öhh va hettere...

Här är en liten behändig parlör för den engelsktalande som vill lära sig viktig svenska. Den är skriven av Colin Moon.

image.jpeg

 - Gunlög