I begynnelsen var logos...

Ethos_Logos_Pathos-227-x-2201.jpg

Logos utgör tillsammans med ethos och pathos retorikens medel att övertyga.

Begreppet logos mångtydighet är uppenbar. Begreppet logos betyder allmänt tal, ord, tanke och inom retoriken också, argumentation och handlande.

Logos är därför det kanske viktigaste verktyget för människan eftersom det är med logos som människan mäter och skattar sin värld, varje annan människa och sig själv. 

Jag föreslår att vi som klargörande övning försöka föreställa oss en människa utan logos.

Vad får vi för människa om vi föreställer oss en människa som inte kan argumentera, som faktiskt inte kan tala alls, och inte heller tänka alls, och som saknar förmåga att agera/handla överhuvudtaget?

Vi får måhända en människa som icke är?

- Gunlög