Power pose!

Kanske har det hänt dig också att du i en mycket stressad kommunikativ situation inte lyckats komma till din rätt?

Anförandet, mötet med de viktiga personerna eller intervjun var väl förberedd - men när det väl gällde infann sig inte modet och välbefinnandet utan stressen tog över. Det är ingen rolig känsla men det finns enkel hjälp som du kan ge dig själv!

Med hjälp av "power poses" kan du på bara två minuter ge dig själv väldigt mycket bättre förutsättningar! Forskning visar att cortisol som är ett stresshormon kan sjunka med 25% och att testosteron som är ett hormon som gör att vi vågar mer kan öka med 20% - om vi använder oss av power poses! Titta på filmen så får du veta mera om Amy Cuddys forskning. Ibland är det det lilla som ger det stora avgörandet!

Lycka till med dina power poses!

-Gunlög