Så använder du retoriklek i förskolan - Del 1: Lekar för trygghet och samarbete

I den här filmen får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stärka tryggheten och samarbetsförmågan i gruppen. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

Det första vi gör när vi ska jobba med retoriklek i förskolan är att skapa ett gott och tryggt klimat i gruppen. Människan är ett flockdjur. Att inte befinna sig i flocken kunde förr vara förenat med livsfara. Denna instinkt lever kvar än i dag och det är en av flera anledningar till att vi kan känna obehag när vi ska prata inför publik. Vi kliver helt enkelt utanför flocken och blir sårbara. Därför är det oerhört viktigt att vi gör ett gediget förberedelsearbete med barngruppen innan vi gör lekar där enskilda barn berättar eller håller små presentationer för varandra. Trygghet ger ofta en god grund för att våga och vilja exponera sig. 

Beställ boken här!

Provläs boken. 

Det här är första delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Läs den andra delen här och den tredje delen här.

- Gunlög