Så använder du retoriklek i förskolan - Del 2: Lekar för känslor och lyssnande

I den här andra filmen i min serie om Retorik i förskolan får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stimulera lärandet om känslor och lyssnande. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

I retoriklek övar barnen på att låta känslorna kommunicera. Pathos, eller känslor, går ut på att den som talar gör det på ett sätt som väcker de rätta känslorna hos lyssnaren. Ofta rör det sig om samma känslor som talaren själv visar. Som pedagog kommunicerar du dagligen med hjälp av känslor. Till exempel utstrålar du trygghet, lust och nyfikenhet på ett tydligt sätt om du vill att barnen ska känna just det. 

Att kunna lyssna är viktigt - inte minst för språkinlärningen. Ofta har vi massor av ljud omkring oss. Lyckas vi sila bort de ljud som är oviktiga i sammanhanget kan vi koncentrera oss på det budskap som vi ska avlyssna och tolka. Det kräver såväl koncentration, mognad som träning.

Här kan du provläsa och beställa boken.

Det här är andra delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Den första delen tar upp trygghet och samarbete och den tredje och avslutande delen tar upp språk och jag-känsla.

Missa inte höstens öppna föreläsning i Stockholm!

- Gunlög