Så använder du retoriklek i förskolan - Del 3: Lekar för språk och jag-känsla

I den här tredje filmen får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stimulera deras språk och jag-känsla. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

Språk
Med ett rikt och varierat språk kan vi lättare göra oss förstådda och förstå andra. Vill du ha nya idéer hur du kan stimulera barnen att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och känslor och att ställa frågor, argumentera och samtala. I retoriklek finns massor av tips och lekar. I den här filmen får du ett par exempel.

Språk i retoriklek står för förmågan att kunna uttrycka sig varierat och anpassat med ord, röst mimik och gesten. Det handlar alltså om att "språka" både verbalt och kroppsligt.

Jag-känsla
Att ha förmågan att våga tycka, tänka och känna vad man själv vill är grundläggande i retorik. Den som är trygg i sig själv och dessutom vet att andra lyssnar på vad man säger har bättre förutsättningar att reflektera, byta perspektiv och lösa konflikter verbalt.

I åsiktslekar övar barnen att uttrycka en synpunkt och läsa av känslor hos dem de kommunicerar med. I lekarna utvecklar de sin identitet och stärker sin jag-känsla. Successivt får de en tydligare bild av sig själva och lättare att fungera både enskilt och i grupp.

Här kan du provläsa och beställa boken.

Det här är tredje delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Den första delen tar upp trygghet och samarbete och den andra delen känslor och lyssnande.

Välkomna till höstens öppna föreläsning i Stockholm 13/11! Boka nu.

- Gunlög