Nytt sätt att träna bort talskräck

I en ny studie från Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och Linköpings Universitet så undersöker man om Virtual Reality kan behandla talrädsla. Med en förinspelad publik får deltagarna i studien möta tre olika talsituationer: en stor konferens, ett mindre möte och ett bröllop. 

Publiken är blandad och reagerar som folk gör mest. En del är entusiastiska och en del är mer intresserade av sina mobiltelefoner.

Innan behandlingen så frågar vi deltagarna vad de är rädda för ska hända, och så ser vi efteråt ifall det verkligen händer.
— Filip Linder

Forskningsstudien söker nu fler deltagare. 

Här på SVT Nyheter kan du läsa mer och titta på en video.

-Gunlög