Bok om retorik och retoriklek för förskolan

Nu är omslaget klart till boken Retoriklek i förskolan!

Forskoleserien_Retoriklek.jpg

Boken finns i handeln den 9 maj.

Förordet kan du läsa redan nu - här. 

 

Förord

Det här är en kort bok. Den är tänkt att vara lätt att läsa och enkel att använda. Jag hoppas att den ska ge dig inspiration, ny kunskap och massor av konkreta tips och råd om hur du kan arbeta med retorik och kommunikation på din förskola.

Som retorikpedagog intresserar jag mig för gränslandet mellan retorik och pedagogik. Under årens lopp har jag arbetat med pedagoger vid många förskolor. Lekarna, övningarna och förhållningssättet i den här boken har fått formen av det jag valt att kalla retoriklek. Retorikleken är ett försök att fånga upp de färdigheter och egenskaper som barnen behöver för att senare utveckla sin retoriska förmåga.

Jag vill både ge dig grundläggande kunskaper om retorik och retoriklek och visa varför det är viktigt med retoriklek i förskolan. Kopplingen mellan strävansmålen i styrdokumenten och retorik är nämligen glasklar. Se boken som en igångsättare, tydliggörare, inspirationskälla och ett diskussionsunderlag och använd den gärna som kursmaterial för personalgruppen. I del 1 och 2 finns övningar för dig och dina kollegor att göra tillsammans på personalträffar och i verksamheten mellan träffarna. Del 3 innehåller retoriklekar och övningar för barnen. Jag hoppas boken blir en kick att sätta igång på allvar. Retoriklek är både kul och väldigt viktigt.

Lycka till!