Skolmaterial - Stort tack!

Stort tack till alla er som köpte kompendiet Retorik i förskolan under hösten 2014! Ni var med och bidrog till att barnen i en kommunal skola på Filippinerna fick skolmaterial! 

För ett par veckor sedan kom jag hem till Sverige efter att i Filippinerna ha upplevt en lite annan kultur när det gäller muntlighet och kommunikation. Under resan besökte jag tre skolor; en för barn från 3 år och upp till 6 år, en för barn 6 till cirka 12 år och den sista skolan var för de äldre barnen, en blandning mellan Sveriges högstadium och USAs college kan man säga. Jag kommer att berätta om muntlighet i skolan på Filippinerna i senare blogginlägg. Missa inte det!

Barn, lärare och föräldrar blev glada för skolmaterialet! De bjöds på något gott att äta och dricka och varje barn fick blyertspennor, färgpennor, ett skrivblock, ett radergummi och en pennvässare. Skolan fick undervisningsmaterial  i form av flash cards för att öva bokstäver, färger, former och ord på  både engelska och på filipino. På bilden med materialet ser ni också två skolplansher som ska finnas i varje klassrum i Filippinerna. Den ena föreställer Presidenten och på den andra står nationalsången.

De fick också en apparat för möjlighet att värma och kyla dricksvatten.  Varmt vatten är nödvändigt bland annat till den pulvermjölk barnen behöver.

- Gunlög

Vinn biljetter till föreläsningen Retoriklek i förskolan!

Var med och tävla om två stycken biljetter till föreläsningen Retoriklek i förskolan. Föreläsningen är i Stockholm den 13 november 2014 kl 18 - 21. (Mer info om föreläsningen finns här.)

Föreläsningen är för dig som vill ge barn bästa möjlighet att våga ta plats och tala inför varandra, argumentera och lösa konflikter verbalt och utveckla en god självkänsla.

Förskollärare Pia Forslund på förskolan Solskenet i Björkhagen i Stockholm berättar om sina erfarenheter av att arbeta med retoriklek i verksamheten. Beställ biljetter på http://retorikpedagogen.se

Kvällen bjuder på teori, praktik och fika samt:

  • Övningar som stärker barns uttrycksförmåga, självbild och trygghet
  • Metoder som får den blyge att våga tala och den pratiga att börja lyssna
  • Lätta praktiska och roliga förslag att använda direkt i barngruppen
  • Vuxentips! Så kan du nå fram och göra skillnad med hjälp av röst, kropp och disposition
  • Skratt med eftertanke utlovas!

Deltag i utlottningen här nedanför. Använd alla lottningsmöjligheter så ökar du din chans att vinna. Lycka till!

- Gunlög

Så använder du retoriklek i förskolan - Del 3: Lekar för språk och jag-känsla

I den här tredje filmen får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stimulera deras språk och jag-känsla. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

Språk
Med ett rikt och varierat språk kan vi lättare göra oss förstådda och förstå andra. Vill du ha nya idéer hur du kan stimulera barnen att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och känslor och att ställa frågor, argumentera och samtala. I retoriklek finns massor av tips och lekar. I den här filmen får du ett par exempel.

Språk i retoriklek står för förmågan att kunna uttrycka sig varierat och anpassat med ord, röst mimik och gesten. Det handlar alltså om att "språka" både verbalt och kroppsligt.

Jag-känsla
Att ha förmågan att våga tycka, tänka och känna vad man själv vill är grundläggande i retorik. Den som är trygg i sig själv och dessutom vet att andra lyssnar på vad man säger har bättre förutsättningar att reflektera, byta perspektiv och lösa konflikter verbalt.

I åsiktslekar övar barnen att uttrycka en synpunkt och läsa av känslor hos dem de kommunicerar med. I lekarna utvecklar de sin identitet och stärker sin jag-känsla. Successivt får de en tydligare bild av sig själva och lättare att fungera både enskilt och i grupp.

Här kan du provläsa och beställa boken.

Det här är tredje delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Den första delen tar upp trygghet och samarbete och den andra delen känslor och lyssnande.

Välkomna till höstens öppna föreläsning i Stockholm 13/11! Boka nu.

- Gunlög

Så använder du retoriklek i förskolan - Del 2: Lekar för känslor och lyssnande

I den här andra filmen i min serie om Retorik i förskolan får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stimulera lärandet om känslor och lyssnande. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

I retoriklek övar barnen på att låta känslorna kommunicera. Pathos, eller känslor, går ut på att den som talar gör det på ett sätt som väcker de rätta känslorna hos lyssnaren. Ofta rör det sig om samma känslor som talaren själv visar. Som pedagog kommunicerar du dagligen med hjälp av känslor. Till exempel utstrålar du trygghet, lust och nyfikenhet på ett tydligt sätt om du vill att barnen ska känna just det. 

Att kunna lyssna är viktigt - inte minst för språkinlärningen. Ofta har vi massor av ljud omkring oss. Lyckas vi sila bort de ljud som är oviktiga i sammanhanget kan vi koncentrera oss på det budskap som vi ska avlyssna och tolka. Det kräver såväl koncentration, mognad som träning.

Här kan du provläsa och beställa boken.

Det här är andra delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Den första delen tar upp trygghet och samarbete och den tredje och avslutande delen tar upp språk och jag-känsla.

Missa inte höstens öppna föreläsning i Stockholm!

- Gunlög

Så använder du retoriklek i förskolan - Del 1: Lekar för trygghet och samarbete

I den här filmen får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stärka tryggheten och samarbetsförmågan i gruppen. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

Det första vi gör när vi ska jobba med retoriklek i förskolan är att skapa ett gott och tryggt klimat i gruppen. Människan är ett flockdjur. Att inte befinna sig i flocken kunde förr vara förenat med livsfara. Denna instinkt lever kvar än i dag och det är en av flera anledningar till att vi kan känna obehag när vi ska prata inför publik. Vi kliver helt enkelt utanför flocken och blir sårbara. Därför är det oerhört viktigt att vi gör ett gediget förberedelsearbete med barngruppen innan vi gör lekar där enskilda barn berättar eller håller små presentationer för varandra. Trygghet ger ofta en god grund för att våga och vilja exponera sig. 

Beställ boken här!

Provläs boken. 

Det här är första delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Läs den andra delen här och den tredje delen här.

- Gunlög