Hur tänker man rätt? eller framåt? eller fritt?

Retorikkunskaper hjälper oss att värja oss mot det massiva flödet av information som vi dagligen översköljs av. Utifrån detta massiva flöde gör vi våra val, förändrar våra attityder och handlar därefter på ett visst sätt.

munsomgapar.png

Ofta är vi inte medvetna om inflytandet all information egentligen har över våra val, handlingar eller utformandet av våra attityder. Kunskaper i retorik och retorisk analys kan hjälpa oss förstå makten som olika kommunikativa metoder har över vårt tänkande och beteende. 

Sara Thiringer, Rädda barnens ungdomsförbund, förklarar här i sitt svar till debattören Penilla Gunther att det i motsats till vad Gunther hävdarinte är ungdomars ideal som är ett hot mot jämställdheten utan möjligen vuxnas.

Thiringer visar med sin text hur vi ibland behöver hjälp att se att och hur vi påverkas till våra val.

Hiphop, graffitti och flera andra arenor där unga tar plats talas om på ett nedvärderande sätt, menar Thiringer. Det är de vuxnas värderingar som färgar hur de talar om dessa arenor. 

Som retoriker kan jag bara hålla med. Visst är det så. Språket värderar. Det är inte genomskinligt. Man talar numer inom forskningen om en "lingvistisk vändning" och menar att språkets roll som ett genomskinligt och objektivt medium för kunskap och kommunikation bör ifrågasättas och problematiserats.

Ofta går vi på autopilot och sorterar vår omvärld efter våra förkunskaper och fördomar för att effektivt klara av det vi tar oss för. Vår hjärna gillar att stoppa in saker i fack. Det kan vara smart men vi missar då att vara öppna för nya insikter - och det är aldrig smart!

Visst är det väl så att de allra flesta av oss egentligen vet att det språk vi väljer att använda när vi beskriver vår värld påverkar hur vi tänker och vad vi tänker om den? Ja, bara vi tänker efter.

- Gunlög

Retorik vid förändringsarbete

DSC_0056.jpg

Nyligen höll jag ett retorikseminarium för Hjälpmedelscentralen vid Stockholms läns landsting.

En av de övningar vi gjorde var den nedan. Den är en början till deltagarnas egentliga uppgiften för deltagarna på min kurs - att undervisa för att ro i land ett förändringsarbete på arbetsplatsen.

Tänk ut och skriv ned:

  • Vad vill ni få deltagarna att känna efter era presentationer? 
  • Vad ska de tänka och kunna? 
  • Vad ska de göra? 
  • Vad är erat kärnbudskap? Utalat eller ej - inför publiken så behöver det vara kristallklart. 
  • Vilka är de starkaste argumenten för att göra det ni vill - sett ur mottagarnas perspektiv? 
  • Välj ut tre av dem.
  • Vilket är det viktigaste motargumentet sett ur mottagarnas perspektiv? 
  • Bemöt det argumentet. Visa att ni tänkt på allt och att kollegorna kan känna sig trygga med förändringsarbetet.

- Gunlög

Man vill ju gärna anstränga sig för att få en god kommunikation

Men den här metoden funkar inte. Jag vet. Jag har sett många prova metoden - och har själv testat - men metoden är överskattad. Det blir varken bättre gruppdynamik eller bättre kommunikation vare sig på jobbet eller hemma om man gör som mannen här. Bäst att testa något annat istället - kanske tvärt om! Eller vad tror du?

e6af61883cf4451ceb03f9c9b2513a47.jpg

Källa: srsfunny.tumblr.com (via Gunlög on Pinterest)

-Gunlög