Hur tänker man rätt? eller framåt? eller fritt?

Retorikkunskaper hjälper oss att värja oss mot det massiva flödet av information som vi dagligen översköljs av. Utifrån detta massiva flöde gör vi våra val, förändrar våra attityder och handlar därefter på ett visst sätt.

munsomgapar.png

Ofta är vi inte medvetna om inflytandet all information egentligen har över våra val, handlingar eller utformandet av våra attityder. Kunskaper i retorik och retorisk analys kan hjälpa oss förstå makten som olika kommunikativa metoder har över vårt tänkande och beteende. 

Sara Thiringer, Rädda barnens ungdomsförbund, förklarar här i sitt svar till debattören Penilla Gunther att det i motsats till vad Gunther hävdarinte är ungdomars ideal som är ett hot mot jämställdheten utan möjligen vuxnas.

Thiringer visar med sin text hur vi ibland behöver hjälp att se att och hur vi påverkas till våra val.

Hiphop, graffitti och flera andra arenor där unga tar plats talas om på ett nedvärderande sätt, menar Thiringer. Det är de vuxnas värderingar som färgar hur de talar om dessa arenor. 

Som retoriker kan jag bara hålla med. Visst är det så. Språket värderar. Det är inte genomskinligt. Man talar numer inom forskningen om en "lingvistisk vändning" och menar att språkets roll som ett genomskinligt och objektivt medium för kunskap och kommunikation bör ifrågasättas och problematiserats.

Ofta går vi på autopilot och sorterar vår omvärld efter våra förkunskaper och fördomar för att effektivt klara av det vi tar oss för. Vår hjärna gillar att stoppa in saker i fack. Det kan vara smart men vi missar då att vara öppna för nya insikter - och det är aldrig smart!

Visst är det väl så att de allra flesta av oss egentligen vet att det språk vi väljer att använda när vi beskriver vår värld påverkar hur vi tänker och vad vi tänker om den? Ja, bara vi tänker efter.

- Gunlög

I begynnelsen var logos...

Ethos_Logos_Pathos-227-x-2201.jpg

Logos utgör tillsammans med ethos och pathos retorikens medel att övertyga.

Begreppet logos mångtydighet är uppenbar. Begreppet logos betyder allmänt tal, ord, tanke och inom retoriken också, argumentation och handlande.

Logos är därför det kanske viktigaste verktyget för människan eftersom det är med logos som människan mäter och skattar sin värld, varje annan människa och sig själv. 

Jag föreslår att vi som klargörande övning försöka föreställa oss en människa utan logos.

Vad får vi för människa om vi föreställer oss en människa som inte kan argumentera, som faktiskt inte kan tala alls, och inte heller tänka alls, och som saknar förmåga att agera/handla överhuvudtaget?

Vi får måhända en människa som icke är?

- Gunlög

Du ändrar inställningarna i någons hjärna så att de passar dig!

Den här bloggposten skulle lika gärna kunnat heta:

Vägen till samarbete går genom kommunikation!

För båda rubrikerna talar faktiskt om samma sak! Tro det eller ej!

Mark Pagel, biolog, delar i sitt TED-föredag med sig av en intressant teori om allt dettta. Han menar bland annat att språk är en bit "social teknologi" som gjorde att människans tidiga stammar fick tillgång till ett kraftfullt nytt verktyg: samarbete. Dessa ord är hans fritt översatta av mig:

"Var och en av er förfogar över det mest kraftfulla, farliga och omstörtande drag som det naturliga urvalet någonsin har utarbetat. Det är en neuralgisk ljudteknik för omkopplig av andra människors sinnen.

Jag talar om ditt språk, naturligtvis, eftersom det tillåter dig att inplantera en tanke från din hjärna direkt in i någon annans hjärna, och den personen kan försöka göra samma sak gentemot dig, utan att någon av er behöver opereras. 

Istället använder du faktiskt en form av telemetri när du talar, inte så annorlunda från fjärrkontrollen till din TV. Det är bara det att, medan den enheten är beroende av infrarött ljus, är ditt språk beroende av pulser, diskreta pulser, av ljud. Och på samma sätt som du använder fjärrkontrollen för att ändra de interna inställningarna i din TV, för att de ska passa ditt humör, använder du ditt språk för att ändra inställningarna i någon annans hjärna för att passa dina intressen." 

Språk är våra gener som talar, för att få saker och ting som de vill. Bara föreställ er känslan av förundran hos ett spädbarn när den första gången upptäcker, att genom att yttra ett ljud kan den få något förflyttat från ett rum till ett annat och kanske till och med få något att äta." 

iStock_000008078367Medium.jpg

Tack vare att vi lärde oss kommunicera lärde vi oss samarbete!

- Och självklart är det så att vi ständigt behöver träna för att upprätthålla och förbättra vår förmåga till god kommunikation och ett gott samarbete! Gruppdynamik och kommunikation

Men varför utvecklade människan en gång i tiden (ca 200 000 år sedan) vårt komplexa system av språk?

Varför finns det så många (7000 - 8000) olika språk på jorden - om det nu inte beror på isolation? Och vad betyder det för oss här och nu idag? Lyssna på Mark Pagels TED-föredag så får du svaren.

- Gunlög