Uppmärksamhet

Om uppmärksamhet är en bil är behov förare

Dessa tre nycklar är helt avgörande för om barnet kommer att ge dig sin uppmärksamhet och lyssna på dig eller inte!

1. Mognad

Mognad krävs för att kunna uppmärksamma. Det tar åratal att utveckla ett moget uppmärksamhetssystem.

2. Behov

Våra behov är de som styr vår uppmärksamhet. Mer om det nedan.

3. Bortsållning

Fokus får vi genom att sålla bort konkurrerande intryck som oväsentligheter. Så mycket som 95% till 98% av alla intryck behöver vi sålla bort för att kunna fokusera och skapa mening.

sokrates_2_blog.png

"Jag kunde inte undervisa honom. Han älskade mig inte."

så svarade Sokrates (470-399 f.Kr.) på frågan varför hans sokratiska metod inte fungerade på en av hans elever.

Om uppmärksamhet är en bil är behov förare

Först när behov av: a, Anknytning, b, Alarm och c, Hunger är tillfredsställda och i balans kan vi unna oss behovet av d, Individualisering. Det vill säga unna oss lyxen att vara nyfikna och mottagliga för att lära oss något nytt.

a. Anknytning, kontakt och närhet är det absolut viktigaste för uppmärksamhet, nyfikenhet och inlärning. Om ett barn inte får sitt behov tillfredsställt på det här punkten blir intresse för omvärlden irrelevant. Barn ger uppmärksamhet till, följer, talar till och försöker efterlikna dem de älskar. De lär sig bara av dem tills de är tillräckligt mogna. Vi människor är skapade för att fungera så här. Det menar utvecklingspsykolog Gordon Neufeld.

Inom retoriken kan vi uttrycka det med begreppen ethos - för att få förtroende för och vilja lyssna till den som förmedlar ett budskap behöver vi gilla dennes personlighet. De känslor, pathos som talaren förmedlar och väcker i oss behöver vara de rätta för att vi ska ta till oss budskapet. Upplever vi inte personens ethos och pathos tillräckligt positiva fungerar personens fakta, sakargument dvs logos inte övertygande. De blir inte intressanta! 

b. Alarm handlar om oro, medveten eller ej, för att förlora närheten till den eller dem vi är i nära anknytning till. När alarmsystemet går på högvarv kanvi inte ta in information som inte hör till behovet att upprätthålla närhet med dem vi älskar. Det får högsta prioritet. Vi är skapta för att upprätthålla kontakt och närhet. Därför kan vi inte nå fram till oroliga barn.

c. Hunger. Är vi hungriga styrs vår uppmärksamhet mot mat. Men anknytning och alarm övertrumfar mat. Tänk dig att du är ute i skogen och går. Du känner dig hungrig och bestämmer dig för att återvända till bilen och matsäcken. Då inser du att du är vilse. Du går och går och söker efter kännetecken som kan visa dig vägen till dem och det du har anknytning till. Trots att du förmodlingen är mer hungrig vid det här laget är det inte det som i första hand styr nu. Kanske känner du inte längre av din hunger.

d. Individuallisering handlar om intresse och lust att fullfölja sin potential. Hela vårt skolsystem bygger på tesen att barn är nyfikna på sin omvärld. Och att denna nyfikenhet bara finns där av sig själv. Men barn vill veta att de är omtyckta, älskade har en plats i gruppen. Om de inte känner sig säkra i det uppstår inte nyfikenheten på omvärlden. Nyfikenhet handlar om att våga gå till det okända, till delar av världen de inte är en del av. 

Med detta i bakhuvudet är dessa kanske de viktigaste frågorna att ställa sig som pedagog:

Gillar jag var och en av barnen i min klass/grupp och har jag lyckats få var och en av dem att gilla mig?

Hur kan jag visa min kärlek, mitt gillande, ännu tydligare? 

Lär dig mer om utvecklingspsykolog Gordon Neufelds tankar om uppmärksamhet genom att titta på hans föreläsningar på UR Play.