Så använder du retoriklek i förskolan - Del 3: Lekar för språk och jag-känsla

I den här tredje filmen får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stimulera deras språk och jag-känsla. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

Språk
Med ett rikt och varierat språk kan vi lättare göra oss förstådda och förstå andra. Vill du ha nya idéer hur du kan stimulera barnen att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och känslor och att ställa frågor, argumentera och samtala. I retoriklek finns massor av tips och lekar. I den här filmen får du ett par exempel.

Språk i retoriklek står för förmågan att kunna uttrycka sig varierat och anpassat med ord, röst mimik och gesten. Det handlar alltså om att "språka" både verbalt och kroppsligt.

Jag-känsla
Att ha förmågan att våga tycka, tänka och känna vad man själv vill är grundläggande i retorik. Den som är trygg i sig själv och dessutom vet att andra lyssnar på vad man säger har bättre förutsättningar att reflektera, byta perspektiv och lösa konflikter verbalt.

I åsiktslekar övar barnen att uttrycka en synpunkt och läsa av känslor hos dem de kommunicerar med. I lekarna utvecklar de sin identitet och stärker sin jag-känsla. Successivt får de en tydligare bild av sig själva och lättare att fungera både enskilt och i grupp.

Här kan du provläsa och beställa boken.

Det här är tredje delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Den första delen tar upp trygghet och samarbete och den andra delen känslor och lyssnande.

Välkomna till höstens öppna föreläsning i Stockholm 13/11! Boka nu.

- Gunlög

Tio tips för din röst!

Får du ofta värk eller känner en klumpkänsla i halsregionen utan att du är förkyld?

Det kan isåfall bero på att du använder din röst fel! Har du dessutom ett röst- och talkrävande arbete? Ja, då är du än mer beroende att att din röst fungerar och känns bra. Eva Ihre, logoped och expert på röst, uttal och andning delar med sig av sina bästa tips på hur du tar hand om din röst. 

Eva Ihre är logoped och samarbetar med Retorikpedagogen.   

Eva Ihre är logoped och samarbetar med Retorikpedagogen. 

Expertens tio bästa råd om hur du tar hand om din röst:

1. Vila rösten! 

Är du ordentligt hes gör du bäst i att vara tyst. Stanna hemma om du behöver och framför allt låt din röst vila. Har du ett röstkrävande arbete är det speciellt viktigt.

2. Undvik helt att viska!

Det är vanligt att människor börjar viska för att spara på rösten och för att det kan kännas lite tryggare och enklare om rösten är instabil. Men undvik helt att viska. Det anstränger nämligen halsens muskler och därmed stämbanden och du ger din röst tvärtom mot vad du tänkt dig en ännu tuffare tillvaro.

3. Harkla inte!

Det är oerhört vanligt att vi harklar oss för att få bort slem och få en klar röst. En del människor gör det utan att tänka på det och har för vana att harkla sig helt i onödan. Det bör vi försöka undvika eftersom det irriterar stämbanden. Om stämbanden dessutom är trötta och irriterade får de det ännu tuffare. Då är det bättre för rösten att hosta med rejält magstöd.

4. Normal volym

Din röst mår bäst av att du talar i vanlig samtalston även om rösten känns instabil. Det är mest skonsamt och du lägger inte på dig spänningar i onödan.

5. Bottna i rösten

Känner du dig spänd och trött i rösten kan det hända att du talar i ett för ljust tonläge. Försök då att lägga ned rösten och tala i ett mörkare läge. Det gör att du får lättare att spänna av i rösten och den håller bättre. Andas du dessutom med magstödet hörs du bättre än om du klämmer i i ett ljusare tonläge.

6. Tävla inte med bullret!

Har det hänt att du försökt överrösta oljud och buller när du pratar och att du fått slita hårt för att vinna över oljudet? Skippa tävlingen, lägg ned försöken. Du sliter bara ont på rösten och även om du lyckas göra dig hörd så förlorar din röst på tävlingen. Gå till en tystare plats eller om du har möjlighet påverka den miljö du har omkring dig så att den blir så tyst som möjligt ljudmässigt för att skona din röst. 

7. Undvik rök!

Rök irriterar slemhinnorna. Läs varningstexten på baksidan av cigarettpaketen: Både aktiv och passiv konsumtion av rök påverkar dig. De skojar inte!

8. Sug lagom!

Att suga på en halstablett kan kännas lindrande - men ät inte halstabletter i onödan. De ökar slembildningen och ökad slembildning gör att vi vill harkla oss oftare.

9. Drick, drick, drick!

Drick mycket vatten. Det hjälper till att minska slembildningen. Men undvik att dricka riktigt iskallt vatten. Ska du skona din röst ska du gärna dricka rumstempererat vatten.

10. Sök läkare

Ingen ska behöva ha problem med heshet någon längre tid utan att söka hjälp. Är du hes mer än två veckor bör du gå till doktorn. 

Läs mer om Eva Ihre, logoped på Logéum här.

- Gunlög

Så använder du retoriklek i förskolan - Del 2: Lekar för känslor och lyssnande

I den här andra filmen i min serie om Retorik i förskolan får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stimulera lärandet om känslor och lyssnande. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

I retoriklek övar barnen på att låta känslorna kommunicera. Pathos, eller känslor, går ut på att den som talar gör det på ett sätt som väcker de rätta känslorna hos lyssnaren. Ofta rör det sig om samma känslor som talaren själv visar. Som pedagog kommunicerar du dagligen med hjälp av känslor. Till exempel utstrålar du trygghet, lust och nyfikenhet på ett tydligt sätt om du vill att barnen ska känna just det. 

Att kunna lyssna är viktigt - inte minst för språkinlärningen. Ofta har vi massor av ljud omkring oss. Lyckas vi sila bort de ljud som är oviktiga i sammanhanget kan vi koncentrera oss på det budskap som vi ska avlyssna och tolka. Det kräver såväl koncentration, mognad som träning.

Här kan du provläsa och beställa boken.

Det här är andra delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Den första delen tar upp trygghet och samarbete och den tredje och avslutande delen tar upp språk och jag-känsla.

Missa inte höstens öppna föreläsning i Stockholm!

- Gunlög

Så använder du retoriklek i förskolan - Del 1: Lekar för trygghet och samarbete

I den här filmen får du exempel på lekar som du kan göra med barnen för att stärka tryggheten och samarbetsförmågan i gruppen. Lekarna är hämtade från min bok Retoriklek i förskolan.

Det första vi gör när vi ska jobba med retoriklek i förskolan är att skapa ett gott och tryggt klimat i gruppen. Människan är ett flockdjur. Att inte befinna sig i flocken kunde förr vara förenat med livsfara. Denna instinkt lever kvar än i dag och det är en av flera anledningar till att vi kan känna obehag när vi ska prata inför publik. Vi kliver helt enkelt utanför flocken och blir sårbara. Därför är det oerhört viktigt att vi gör ett gediget förberedelsearbete med barngruppen innan vi gör lekar där enskilda barn berättar eller håller små presentationer för varandra. Trygghet ger ofta en god grund för att våga och vilja exponera sig. 

Beställ boken här!

Provläs boken. 

Det här är första delen i en serie där jag visar hur ni kan arbeta med retoriklek i förskolan. Lekarna är hämtade ur min bok Retoriklek i förskolan. Läs den andra delen här och den tredje delen här.

- Gunlög

Tävling: Vinn boken Retoriklek i förskolan!

Tävlingen är nu över. Grattis till Gunn Brigitte Danielsen!
Tack alla ni som var med och tävlade! Ett tips till er som vill köpa boken till lägsta pris är att beställa den här.


Nu äntligen är min bok Retoriklek i förskolan färdig! Det vill jag fira genom att lotta ut ett exemplar av boken. 

Boken ger massor av inspiration till dig som vill stimulera barnen att utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorikövningar för arbetslaget. Till materialet hör en lärarwebb med filmer som kompletterar boken.

Logga in i rutan nedanför och följ instruktionerna!

Ju mer du delar desto större vinstchanser ger du dig!

Lycka till!

- Gunlög