Gruppdynamik och kommunikation

Gruppdynamik och kommunikation

För mera flyt mot det gemensamma målet!

En kurs som ger verktyg för ett smidigare samarbete vid omorganisationer och förändringsarbeten. Kursen rekommenderas också som kick-off för arbetslagen.

En lustfylld och inspirerande utbildning om gruppdynamiska processer och om kommunikationens betydelse i gruppen. Teori varvas med praktiska övningar. Kursens mål är att deltagarna ska utveckla och förstärka sina färdigheter att samverka och arbeta mot gemensamma organisationsmål. 

Ur innehållet

  • Gruppdynamik: teori och praktiska övningar för större kunskap, förståelse och tillförsikt.
  • Välfungerande och högpresterande arbetsgrupper. 
  • Kommunikation: Smidigare arbetsvardag - teori och praktiska övningar.
  • Konkreta tips och metoder för att få kommunikationen och samarbetet att flyta bättre. 
  • Om konsten att kommunicera, lyssna och att ge och ta konstruktiv kritik.
  • Grundläggande tips på hur man når ut med sitt budskap, skapar engagemang och får andra att lyssna.
  • Dokumentationsmaterial ingår. 

Kontakta Retorikpedagogen för mer information och offert.  

Vi anlitade Retorikpedagogen för vår kick-off för vår nya flödesbaserade organisation. Föreläsningen om gruppdynamik och kommunikation var mycket stimulerande och följdes av praktiska övningar som utgick från vår nya situation. Det var mycket matnyttigt som varit till stor nytta för oss när vi har implementerat vår nya organisation.
— Masoumeh Rezapour, Områdeschef gynekologi Kvinnokliniken, Karolinska Sjukhuset