Härskartekniker

Hantera och bemöt härskartekniker

Gör motarbetare till medarbetare!

Att använda sig av härskartekniker är ett fult och alltför vanligt sätt att utöva förtryck, medvetet eller omedvetet mot sin omgivning. 

 

Genom så kallad miniforumteater får ni uppleva hur ett scenario ändrar sig beroende på hur vi väljer att hantera situationen. Härskartekniker och maktspråk berör oss alla och de vardagliga situationerna som belyses i dessa kurser kan vi alla känna igen oss i.

Utbildningen ges på grund- och fortsättningsnivå.

Grundkursen ringar in vad härskartekniker är och vad dessa gör med oss - och den ger konkreta tips på avväpnande bemötande av de som använder dessa tekniker. Dessutom tittar vi på hur man kan arbeta förebyggande mot härskartekniker. Grundkursen om härskarteknik ger förståelse och inblick i ämnet, engagemang för fortsatta diskussioner och mod att bryta dåliga mönster och pröva nya kunskaper. 

Fortsättningskursen förutsätter grundkunskaper om härskartekniker. Vi går igenom forskning i ämnet. Men fortsättningskursen bygger till stor del på att deltagarna får kunskap genom övningar i bemötande kommunikation och förebyggande tekniker. Kursen ger en fördjupad förståelse i ämnet härskartekniker. Ni får praktiska verktyg för god kommunikation som når fram och gör skillnad. 

Metodik: Både grund och fortsättningskurserna är lustfyllda och har flera interaktiva delar och inslag där deltagarna aktivt medverkar på olika sätt. Det brukar uppskattas mycket och inte vara för alltför utmanande för deltagarna. 

Fortsättningskurs

  • Förebyggande strategier och metoder.    
  • Att använda orden, rösten och kroppen för att nå god kommunikation
  • Rollspel och forumspel för att få "riktiga" situationer att diskutera och arbeta med
  • En egen checklista för att hantera och bemöta härskartekniker
Vi inom Fackförbundet ST ställer alltid mycket höga krav på de företag och personer som vi anlitar vid den här typen av aktiviteter och Gunlög levererade definitivt det jag förväntat mig och mer därtill.
Under föreläsningens gång var det inte bara uppenbart att Gunlög vet vad det är hon gör och vad hon pratar om – hon har även ett varmt hjärta för sin profession vilket spiller över på åhörarna och gör det enkelt för dem att ta till sig budskapet som hon förmedlar.
— Mattias Sandell, Ombudsman Fackförbundet ST Region Nord