Kreativa möten

Kreativa möten!

En kurs i lönsam kreativitet. Förmåga till nyskapande och kreativitet är en avgörande framgångsfaktor. Sambandet mellan styrd kreativitet och lönsamhet är glasklar. Företag som Google, Apple och Spotify är lysande exempel på kreativitetens kraft i affärsskapande och marknadsföring. Hur bär de sig åt som kan detta? Och hur kan man börja resan och lägga grunden till lönsam kreativitet?

Ja, visst har jag haft tur! Men det konstiga är att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.
— Ingemar Stenmark
Äkta intelligens bygger inte på kunskap utan på föreställningsförmåga.
— Albert Einstein

Du får lära dig vilka faktorer som behövs för att kunna skapa ett kreativt och ett framgångsrikt mötesklimat. Teori blandas med inspirerande exempel och oumbärliga övningar. Du får se hur kreativiteten och genomförandekraften ökar med tydliga, effektiva och kommunikativa metoder. 

Ur innehållet: 

  • Samband mellan kreativitet och lösamhet - så ser det ut!
  • Vilka arbetssätt ökar kreativiteten?
  • Mötesledaren som inspiratör och kreativ förlösare - så gör du! 
  • Kreativ kommunikation och mötesteknik.
  • Hur kan rum, plats och tid påverka?
  • Öka graden av delaktighet och engagemang hos samtliga deltagare - få alla att prata och bidra!
  • En uppsjö av verktyg och övningar för att öka kreativiteten vid möten. 
  • Innovation, kreation, tolerans, ifrågasättande och risktagande - hur hänger de ihop? 
  • Vägen från idé till genomförande - så gör de främsta!

Kontakta Retorikpedagogen för mer information och offert.