Vi anlitade Retorikpedagogen för vår kick-off för vår nya flödesbaserade organisation. Föreläsningen om gruppdynamik och kommunikation var mycket stimulerande och följdes av praktiska övningar som utgick från vår nya situation. Det var mycket matnyttigt som varit till stor nytta för oss när vi har implementerat vår nya organisation.

— Masoumeh Rezapour, Områdeschef gynekologi Kvinnokliniken, Karolinska Sjukhuset

 

Vi ställer alltid mycket höga krav på de företag och personer som vi anlitar vid den här typen av aktiviteter och Gunlög levererade definitivt det jag förväntat mig och mer därtill. 
Under föreläsningens gång var det inte bara uppenbart att Gunlög vet vad det är hon gör och vad hon pratar om – hon har även ett varmt hjärta för sin profession vilket spiller över på åhörarna och gör det enkelt för dem att ta till sig budskapet som hon förmedlar.

— Mattias Sandell, Ombudsman Fackförbundet ST Region Nord

Gunlög har en förmåga att få även den tystaste person med i diskussioner eller med på lekfulla inslag utan att känna sig obekväm eller konstlad. Hon kan också läsa av och utmana de som behöver mer att jobba med för att komma vidare. En mycket kompetent person som inger förtroende och vet vad hon pratar om. Våra deltagare fick ny kunskap, många tips och fler verktyg att jobba med.

— Maria Norman, Utbildningsledare AFA-försäkringar Stockholm

Retorikpedagogen satte sig in i problematiken på nolltid, förstod våra frågor och anbudet/uppdraget väl, inriktade sig på det som var viktigast - och genomförde det hela på ett trevligt och tydligt sätt. Det hela blev mycket lyckat!

— Anna-Jeanette Larnelius, Regionchef WSP Samhällsbyggnad

 

“Är jätteglad att jag gick (fast jag inte visste något om retorik) – är numer retorikförtjust! Mycket roligt, användbart och nyttigt för livet.

“Spännande, medryckande och entusiasmerande! Massvis av bra tips och övningar. Äntligen något att använda direkt!

“Intressant och givande. Nya tankar och bra förslag till mitt arbete. Inspirerande föreläsare.

Många nya lekar och tänkvärda tips! Diskussionen om varför man gör övningarna var mycket bra!

“Tack för en suverän dag! Massor av inspiration till att skapa glädje och tillit i klassrummet! Att använda inlevelse och glädje också för att ta upp ‘allvarliga’ saker i livet!

“Rolig och bra kurs! Du är den som inspirerat mest av alla inspiratörer jag mött och mycket tack vare din egen kunskap, erfarenhet och entusiasm!

— Lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Stockholm och Göteborg

 

Fler kunder