Övertygande kommunikation

Övertygande kommunikation

Säg det en gång - säg det övertygande!

Kan du lära min chefsgrupp hur man förmedlar ett budskap på ett bra sätt och får som man vill? Den frågan gjorde att jag skapade den här kursen. Sedan dess har jag haft nöjet att hålla den många gånger.

Kursen anpassas efter målgrupp och era behov. Den kan vara en ren chefsutbildning eller en kurs för medarbetare med behov av att förbättra sina kunskaper och sin förmåga till övertygande kommunikation.

Få utökade handlingsmöjligheter i din roll som ledare och inspiratör både gentemot kunder, anställda, överordnade och underordnade chefer. Som chef ställs stora krav på att du är en oerhört skicklig kommunikatör. Du behöver kunna inspirera, motivera, leda, förhandla, diskutera, förevisa, övertala, överraska… och allt detta behöver du göra övertygande!

En dag på jobbet innehåller otaliga kommunikationssituationer; vissa enkla och rutinartade, andra svåra och utmanande. Att tillföra ett retoriskt perspektiv på arbetsdagen ger dig som chef utökade handlingsmöjligheter i din roll som ledare och inspiratör.

I den här kursen får du lära dig att på ett effektivt sätt tillämpa retorikens argumentationsteorier i ditt dagliga arbete. Du får kunskap om hur olika statusmarkörer påverkar ditt kroppsspråk, din röst och därmed din framtoning. 

Ur innehållet

  • Retoriska övertygande strategier.
  • Målgruppsanpassa, strukturera och argumentera. 
  • Praktiska kommunikationsövningar enskilt och i grupp. 
  • Kroppsspråksövningar, röst och statusmarkörer.
  • Lyssna aktivt, ge och ta konstruktiv kritik.  

Kontakta Retorikpedagogen för mer information och offert.

Gunlög har en förmåga att få även den tystaste person med i diskussioner eller med på lekfulla inslag utan att känna sig obekväm eller konstlad. Hon kan också läsa av och utmana de som behöver mer att jobba med för att komma vidare. En mycket kompetent person som inger förtroende och vet vad hon pratar om. Våra deltagare fick ny kunskap, många tips och fler verktyg att jobba med.
— Maria Norman, Utbildningsledare AFA-försäkringar Stockholm