Praktisk retorik för gymnasiet

Praktisk och teoretisk retorik för gymnasiet

En- till tredagarsutbildning i retorik för lärare i gymnasiet. 

Hur ser era behov ut?

När jag skapar kursen utgår jag gärna ifrån uppdragsgivarens och varje enskild deltagares behov och önskemål. Via ett enkelt formulär samlar jag in allas förväntningar och anpassar innehållet efter dem. 

Kursen kan rikta in sig både på retoriken i lärarens vardag och på retorikundervisning för gymnasieelever. 

Det här kan kursen innehålla:

 • Retoriken i lärarens vardag.
 • De speciella aspekterna med att undervisa i och bedöma kunskaper och färdigheter i retorik.
 • Lärarens roll som retoriker och retorisk förebild.
 • Hur olika statusmarkörer påverkar din framtoning.
 • Argumentationsteori i praktiken.
 • Ett effektivt kroppsspråk – vad ska man tänka på? 
 • Den hållbara, levande rösten som "fängslar" och får lyssnarna att minnas!
 • Retorik i lektionsplaneringen – konkreta tips!

Övningar till klassrummet kopplade till retorisk teori och anpassade till läroplan och verksamhet. Retorikundervisning på gymnasiet består av många delar och moment. Fyll på med kunskap, tips och övningar där ni behöver. 

Som lärare ska du till exempel hjälpa eleverna att få god kunskap om / eller stötta dem att utveckla sin förmåga att:

 • Hålla framföranden av olika slag - med olika syften.
 • Göra diskussions- och debattinlägg för olika mottagare.
 • Hantera presentationstekniska hjälpmedel och manus.
 • Träna aktivt lyssnande och förstå åhörarnas medskapande i framförandet.
 • Ge konstruktiv respons och ta emot sådan samt att kunna använda den på ett positivt sätt.
 • Förbereda sig mentalt och hantera nervositet.
 • Känna till retorisk teori för muntlig framställning.
 • Klara att finna lämpliga argument och lämplig språklig stil.
 • Anpassa sitt framförade med kropp och röst till innehåll, syfte och målgrupp.
 • Känna till och pröva olika dispositionsmodeller.
 • Kunna grundläggande retoriska begrepp för retoriskanalys.
 • Analysera texter, bilder och muntliga framföranden.
 • Ha vetskap om yttrandefrihet i relation till etik, upphovsrätt och censur.

Kursen går enkelt att beställa!