Retorikquiz

Det här är ett quiz där du kan läsa en definition i taget av retoriska begrepp. Du ska gissa vilket retoriskt begrepp som beskrivs.