Mitt koncept: Retorik + Drama + Teater + Forumspel!

Jag har världens roligaste arbete! Det är fantastiskt att kunna hjälpa människor att utvecklas! Att få förtroendet - och sedan få vara med och följa deras resa.
— Retorikpedagogen Gunlög Å Lindell

Jag är utbildad skådespelare, pedagog och retoriker och har lång erfarenhet av såväl konsultarbete som pedagogiskt och sceniskt arbete. Den här bredden gör att jag kan använda mig av metoder och erfarenheter från alla dessa områden för att anpassa utbildningen på ett bra sätt efter era behov.  

Retorik är vetenskapen om människans hela språkliga förmåga och uttryckssätt. Drama och teater är konstformer - och de kan också användas som pedagogiska verktyg både i barngrupper och i kurser och föreläsningar för vuxna. Jag håller både rena drama- och teaterkurser och jag använder mig ofta av drama och teater när jag undervisar och föreläser i mina andra ämnen: retorik, kommunikation, gruppdynamik, bemötande av härskarteknik, kreativa möten, övertygande kommunikation och retorikundervisning i skolan samt retoriklek och språklek i förskolan.

Här är några exempel på hur jag arbetar med drama och teater som pedagogiskt verktyg

DSC_0046.jpg

Rollspel:

I rollspel får deltagarna skaffa sig ny kunskap, bearbeta kunskap på ett djupare plan för större förståelse, tänka självständigt och genomföra olika lösningar på konkreta problem. Rollspel kan vara korta eller längre. De kan genomföras i par eller i grupp. De kan ske med eller utan publik. Men de handlar alltid om ett angeläget ämne och diskussion ingår alltid efteråt.  

Forumspel: 

Forumspel är en form av rollspel. Det är en stark och mycket effektiv metod för att hantera och bearbeta konflikter och orättvisor. Genom forumspel kan vi förstå beteenden, komma till nya insikter, se andras perspektiv och söka och pröva lösningar tillsammans genom handling. Forumspel är som form därför mycket bra träning för att upprätthålla eller skapa en god gruppdynamik. Med forumspel kan vi både bearbeta sådant som skett och vi kan göra oss mer redo för sådant som vi tror kan ske. Ett sätt att genrepa livet! Det genomförs i grupp med en aktiv publik. Ur publiken kommer nya förslag och nya rollinnehavare som provar sitt förslag. Ingen måste prova men alla brukar vilja göra det. Gruppens samtal om spelen efteråt är viktiga och ger mycket.

_DSC5949.JPG

Forumteater: 

I forumteater är det skådespelare som spelar upp en för er skäddarsydd och specialskriven scen. Ni som sitter i publiken kommer med förslag på hur skådespelarna kan ändra sitt spel för att försöka komma till en lösning på det aktuella problemet/problemen. De spelar många förslag och diskussionerna som föds av dessa olika förslag till lösningar eller hantering av situationen är oerhört värdefulla för gruppens positiva utveckling.

 

 

Mini-forumteater:

Mini-forumteater är forumteater med bara en skådespelare. En ögonöppnare för att få syn på hur användningen av kroppsspråk, röst och ordval påverkar det uttryck personen får - och det intryck allt detta ger oss om personen. Detta fungerar utmärkt som inslag vid diskussioner om ämnen som t.ex.: bemötande, service, härskartekniker, säljande presentationer och förhandlingsteknik.

Kreativitet:

Med kreativitetsskapande drama-, teater och retorikövningarövningar kan vi lära oss att tänka utanför lådan, komma på nya idéer, arbeta vidare på idéer och skapa ett klimat som gynnar individen, gruppen och organisationen. Här kan du läsa mer om kreativa möten.

Gestaltat berättande:

Lär dig att förmedla händelser, berättelser eller sagor på ett mera levande sätt. Om du gestaltar det du vill förmedla med din röstanvändning, pausering och kroppsspråk kommer lyssnarna att ser vad du berättar. Mycket bra kunskaper för såväl förskolepedagogen som läraren och företagsledaren.

Gestaltat berättande är en form jag gärna använder mig av t.ex. när jag i kortversion förmedlar retorikens historia på en kurs eller föreläsning. Det är ett uppskattat inslag i utbildningar och det ger ett bra avstamp vidare i utbildningen.

Storytelling:

Storytelling är en historia, påhittad eller verklig som förmedlar företagets/varumärkets värderingar. Det är varumärkets värderingar förpackade på ett fängslande sätt. Storytelling stärker bilden av ett företag - utåt som vägledningshjälp och attraktion för kund - och inåt för sammanhang, mål och vision för medarbetare och chefer. Det är ett viktigt redskap för att skapa och upprätthålla ett företags varumärke och attraktionskraft.

Röstträning: 

Lär dig utveckla din rösts potential! Med flera års utbildning i röstträning inom ramen för skådespelarutbildningen samt ännu fler år av erfarenheter av att själv praktisera röstövningar och lära ut dem kan jag till exempel hjälpa dig att: Få en mer varierad, tydlig, behaglig och levande röst. Använda andningsstödet när du talar så att du hörs utan för mycket ansträngning och så att du inte sliter på rösten i onödan. Får riktning i din röst, kan "hämta ned" rösten om den åker upp i tonläge i pressade situationer. Rösten brukar kallas "själens spegel" eftersom en persons röst avslöjar så mycket om personen. Vad vill du berätta med din röst?

Kroppsspråksträning: 

Din kropp är ditt största kommunikationsverktyg - lär dig använda kroppen så att den stödjer dina syften! Jag kan guida dig med kunskap både från teaterns och retorikens värld. Med övningar, tips och rätt träning samt praktiserande i vardagen blir du en mer medveten och effektiv kommunikatör. Din kropp talar hela tiden. Vare sig du vill det eller ej. Men få personer är medvetna om vad deras kroppar egentligen säger och ännu färre besitter kunskapen att på ett autentiskt sätt styra kroppens språk efter sina intentioner. Hur aktivt använder du ditt kroppsspråk?

Fortbildning i drama och teater:

"Drama och teaterlek - Spelet kan börja" är namnet på en studiedag för lärare och pedagoger som vill arbeta med drama och teater i verksamheten. Klicka här för att läsa mer om utbildningsdagen.

Teaterföreställningar:

Kontakta mig för aktuell information om teaterföreställningar.

Här finns bilder. De är till exempel från olika barnteaterprojekt
som:

  • "Möss kan inte flyga" Om kamratskap, lögn och mod.  
  • "Pippi Långstrump" Musikteater
  • "Cirkusteater" En pjäs om mod, rädsla och busighet.
  • "Ringaren i Notre Dame" Musikteater
  • "Kastanjeloppet" Om kamratskap, drömmar och svek