Retorikövningar för lågstadiet

Retorikövningar för förskoleklass och lågstadiet

Utbildning för lärare och pedagoger i förskoleklass och lågstadiet.

Utbildningen inklusive uppföljning med handledning i klassrummet fungerar som grund för ett långsiktigt och fortsatt retorikarbete på skolan. Den är det första steget i en så kallad retorikpilotutbildning. 

Läs mer: tidningen LÄRA nr 2 - 2013 berättar lärare och elever från Björkhagens skola i Stockholm vad de tycker om att ha retorikundervisning i skolan.

Vi bygger kursen tillsammans! När jag skapar kursen utgår jag gärna ifrån uppdragsgivarens och varje enskild deltagares behov och önskemål. Via ett enkelt formulär samlar jag in allas förväntningar och anpassar innehållet efter dem. Kursen kan rikta in sig både på retoriken i lärarens vardag och på retorikundervisning för elever i förskoleklass till och med årskurs tre.

Retorikövningar för barn

Barn i lågstadiet är genier när det gäller språk! Och de behöver goda omständigheter för att blomstra. Ge dina elever bästa möjlighet att utveckla sitt språkande, bli bra lyssnare, ta sin plats och våga ha en egen åsikt. Retorikövningarna ger barnen en stärkt självbild och redskap att i större utsträckning själva hantera konflikter. Du får roliga lekar, övningar och praktiska tips med vetenskaplig underbyggnad. 

Retorik för lärare och pedagoger

Ditt absolut främsta verktyg som lärare och pedagog är din förmåga att kunna kommunicera effektivt. Få yrken ställer så höga krav på god kommunikationsförmåga som arbetet som pedagog och lärare. Du förväntas kunna motivera, inspirera, undervisa, trösta, förhandla, leda, övertyga, övertala, överraska… En dag på jobbet innehåller otaliga kommunikationssituationer, vissa enkla och rutinartade, andra svåra och utmanande. Kunskaper i retorik kan hjälpa dig att hitta medel för att lösa konflikter, för att kommunicera med alla - såväl barn som kollegor och föräldrar - och få ett mer givande och ännu roligare arbete.

Beroende av era specifika önskemål och antal kursdagar går vi igenom:

 • Övningar som stärker elevernas uttrycksförmåga, självbild och trygghet. 
 • Metoder som får den blyge att våga tala och den pratiga att börja lyssna. 
 • Lätta praktiska och roliga förslag att använda direkt i klassrummet. 
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
 • Muntliga presentationer och berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
 • Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall, ords nyanser och kroppsspråk.
 • Hur du får andra att lyssna intresserat och minnas det du sagt!
 • Retoriken i lärarens vardag och de speciella aspekterna med att undervisa i färdigheter i retorik.
 • Vad är det som övertygar oss människor och hur kan man rent praktiskt göra? 
 • Lärarens roll som retoriker och retorisk förebild.  
 • Roliga och pedagogiska "Frågelådan". I den får du möta personer du kanske har mött och svar på frågor du med största sannolikhet ställt dig. 
 • Skratt med eftertanke utlovas! 

 

Retorikkunskaper som blir alltmer efterfrågade i dagens samhälle lyfts också speciellt fram i Lgr 11. Dokumentationsmaterial och kurslitteratur kan ordnas.

 

Jag körde igång direkt med samtal om den gode lyssnaren. Vi punktade upp synpunkter efter arbete i smågrupper. Fick effekt direkt under veckan.
— Eva Olsson, lärare åk 2
Jag tycker studiedagen var väldigt givande och lärorik. Det var ett bra upplägg och det gav upphov till många tankar och funderingar. Jag känner mig väldigt inspirerad och motiverad till att börja arbeta med retorik i min klass.
— Sara Djupman, lärare åk 1