Retoriklek och språklek för förskolan

Retorik och retoriklek i förskolan

 - Om förmågan att kunna uttrycka sig, våga ha en åsikt, tala och lyssna!

Föreläsning eller kurs för lärare och pedagoger som vill ge barn bästa möjlighet att våga ta plats och tala inför varandra, argumentera och lösa konflikter verbalt och utveckla en god självkänsla. 

Läs mer: Förskollärare Pia Forslund berättar om vad det ger att jobba med retoriklek.

I retoriklek i förskolan får barnen på ett lustfyllt sätt träning i att: 

  • Utveckla sin språkliga förmåga, förståelse för ordbildning, begreppsuppfattning, stärka sitt språkbruk för att kunna beskriva, känslor, saker och skeenden med så väl ord som kroppsspråk. 
  • Våga ha en åsikt eller en känsla även om ingen av kompisarna tänker eller känner likadant. Det fungerar jag-stärkande.
  • Kunna argumentera och lösa konflikter verbalt. 
  • Respektera och praktisera turtagning. 
  • Träna på att lyssna, läsa av och tolka. 
  • Ge uppmärksamhet och själv stå i centrum.
  • Öva perspektivbyte, inlevelse, koncentration och ansvar.
  • Få stärkt kroppsuppfattning.
  • Träna samarbete, social förmåga och emotionell intelligens.

När man arbetar med retoriklek jobbar man hela tiden parallellt med tryggheten i gruppen. Kursen ger massor av övningar och lekar som stärker barns uttrycksförmåga, självbild och trygghet. Du lär dig metoder som får den blyge att våga tala och den pratiga att börja lyssna. Du får lätta praktiska och roliga förslag att använda direkt i barngruppen. Det här är en intensiv och rolig kurs. Skratt med eftertanke utlovas!

Ditt främsta redskap som pedagog är din förmåga till god kommunikation! Därför ingår också tips, råd och oumbärliga knep speciellt för dig som arbetar inom förskolan. Teori blandas med praktik!

Rekommendationer från deltagare:

Är jätteglad att jag gick (fast jag inte visste något om retorik) – är numer retorikförtjust! Mycket roligt, användbart och nyttigt för livet.
Spännande, medryckande och entusiasmerande! Massvis av bra tips och övningar. Äntligen något att använda direkt!
Intressant och givande. Nya tankar och bra förslag till mitt arbete. Inspirerande föreläsare.