Retorikträning för mellanstadiet

Retorikträning för mellanstadiet

En eller flera kursdagar för lärare och pedagoger i mellanstadiet. Utbildningen inklusive uppföljning med handledning i klassrummen, fungerar som grund för ett långsiktigt och fortsatt retorikarbete på skolan. Den är det första steget i en så kallad retorikpilotutbildning.

Läs mer: I tidningen LÄRA nr 2. 2013 berättar lärare och elever om vad de tycker om att ha retorikundervisning på skolan. 

Utbildningen har två inriktningar; retorik för elever och retorik för lärare. 

Retorikträning för mellanstadieelever:

Deltagarna får inspiration, kunskap och verktyg så att ni kan sätta igång med retorikarbetet med eleverna direkt. Retorikträning syftar till att ge elever bästa möjlighet att utveckla:

  • Sin röst och sitt kroppsspråk och få insikter om hur de kan påverka en presentation.
  • Förmågan att vilja, våga och kunna tala inför grupp.
  • Kunskap att samtala, diskutera, debattera och argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Metoder att disponera olika anföranden och strukturera sitt skrivande. 
  • Färdigheter att beskriva, förklara, instruera och argumentera i tal och i text. 
  • Kunskap för målgruppsanpassning. 
  • Förmåga att använda stödord, bilder och digitala medier till hjälp vid planering och genomförande av presentation.
  • Instrument för kritisk reflektion och granskning. 
  • Kunskap att analysera texter, bilder och argument. 
  • Ett bättre lyssnande och en högre inlärningsförmåga. 

Retorikträning stärker elever att ta sin plats och att våga ha en egen åsikt.  Retorikträningen ger elever en stärkt självbild och redskap att i större utsträckning själva hantera konflikter. Kort och gott rustas eleverna att ta en självklar plats i vårt kommunikativa samhälle. Vi går igenom punkterna ovan efter de önskemål om innehåll ni har och i relation till antal kursdagar.

Retorik för lärare och pedagoger:

Ditt absolut främsta verktyg som lärare och pedagog är din förmåga att kunna kommunicera effektivt. 

Kursen ger nyttiga kunskaper i retorisk teori, praktiska retorikövningar speciellt för lärare och metoder för att trollbinda eleverna och få dem att minnas budskapet. Beroende av antal kursdagar kan vi gå vi igenom; retoriken i lärarens vardag och de speciella aspekterna med att undervisa i och bedöma kunskaper och färdigheter i retorik. Vi diskuterar också lärarens roll som retoriker och retorisk förebild. Du får lära dig hur olika statusmarkörer påverkar din framtoning och vad ett effektivt kroppsspråk egentligen är. Dessutom får du uppleva hur argumentationsteorier fungerar i praktiken.

Retorisk kunskap stärker lärarna i sitt ledarskap och gör dem tryggare i sin yrkesroll. Att fylla på med kunskap, konkreta verktyg och inspiration gällande retorik ger en utökad repertoar och en stärkt kommunikationsförmåga. Kursen ger lärarna dessutom en tydlig och gemensam utgångspunkt. För att inte tala om den energikick det kommer att ge arbetsteamet!

Retorikkunskaper som blir alltmer efterfrågade i dagens samhälle lyfts också speciellt fram i Lgr 11. Dokumentationsmaterial och kurslitteratur kan ordnas.

Vi bygger kursen tillsammans!

När jag skapar kursen utgår jag gärna ifrån uppdragsgivarens och varje enskild deltagares behov och önskemål. Via ett enkelt formulär samlar jag in allas förväntningar och anpassar innehållet efter dem. Kursen kan rikta in sig både på retoriken i lärarens vardag och på retorikundervisning för mellanstadieelever.

Riktigt bra kurs! Rekommenderas! Bra exempel som gör att jag kan använda kunskapen direkt. En viktig och rolig dag. Jag fick smarta tips som alla lärare borde få ta del av för bättre kommunikation på jobbet!” “Bra, intressant och fängslande! Tiden har aldrig gått så fort! Det här behövde vi verkligen! Tack!
— Rekommendationer från deltagare

Välkommen att kontakta Retorikpedagogen för offert eller frågor.

Kursen går enkelt att beställa!