Retoriklek i förskolan

retoriklek-i-forskolan.jpg

Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta aktiviteter som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, berätta och lyssna.

Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorikövningar för arbetslaget. Till materialet hör en lärarwebb med filmer som kompletterar boken.

Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog och har också akademisk utbildning i konfliktbearbetning, ledarskapsutveckling och barns språkutveckling. Gunlög är föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i förskola och skola. Hon är även utbildad skådespelare.

 

Köp boken

Boken finns att köpa i bokhandeln eller direkt via Natur & Kultur:

Vill du att Gunlög kommer till er och föreläser?

Retorikpedagogen Gunlög Å Lindell håller kurser för förskolor. Läs här för mer info.