Tio tips för din röst!

Får du ofta värk eller känner en klumpkänsla i halsregionen utan att du är förkyld?

Det kan isåfall bero på att du använder din röst fel! Har du dessutom ett röst- och talkrävande arbete? Ja, då är du än mer beroende att att din röst fungerar och känns bra. Eva Ihre, logoped och expert på röst, uttal och andning delar med sig av sina bästa tips på hur du tar hand om din röst. 

Eva Ihre är logoped och samarbetar med Retorikpedagogen.   

Eva Ihre är logoped och samarbetar med Retorikpedagogen. 

Expertens tio bästa råd om hur du tar hand om din röst:

1. Vila rösten! 

Är du ordentligt hes gör du bäst i att vara tyst. Stanna hemma om du behöver och framför allt låt din röst vila. Har du ett röstkrävande arbete är det speciellt viktigt.

2. Undvik helt att viska!

Det är vanligt att människor börjar viska för att spara på rösten och för att det kan kännas lite tryggare och enklare om rösten är instabil. Men undvik helt att viska. Det anstränger nämligen halsens muskler och därmed stämbanden och du ger din röst tvärtom mot vad du tänkt dig en ännu tuffare tillvaro.

3. Harkla inte!

Det är oerhört vanligt att vi harklar oss för att få bort slem och få en klar röst. En del människor gör det utan att tänka på det och har för vana att harkla sig helt i onödan. Det bör vi försöka undvika eftersom det irriterar stämbanden. Om stämbanden dessutom är trötta och irriterade får de det ännu tuffare. Då är det bättre för rösten att hosta med rejält magstöd.

4. Normal volym

Din röst mår bäst av att du talar i vanlig samtalston även om rösten känns instabil. Det är mest skonsamt och du lägger inte på dig spänningar i onödan.

5. Bottna i rösten

Känner du dig spänd och trött i rösten kan det hända att du talar i ett för ljust tonläge. Försök då att lägga ned rösten och tala i ett mörkare läge. Det gör att du får lättare att spänna av i rösten och den håller bättre. Andas du dessutom med magstödet hörs du bättre än om du klämmer i i ett ljusare tonläge.

6. Tävla inte med bullret!

Har det hänt att du försökt överrösta oljud och buller när du pratar och att du fått slita hårt för att vinna över oljudet? Skippa tävlingen, lägg ned försöken. Du sliter bara ont på rösten och även om du lyckas göra dig hörd så förlorar din röst på tävlingen. Gå till en tystare plats eller om du har möjlighet påverka den miljö du har omkring dig så att den blir så tyst som möjligt ljudmässigt för att skona din röst. 

7. Undvik rök!

Rök irriterar slemhinnorna. Läs varningstexten på baksidan av cigarettpaketen: Både aktiv och passiv konsumtion av rök påverkar dig. De skojar inte!

8. Sug lagom!

Att suga på en halstablett kan kännas lindrande - men ät inte halstabletter i onödan. De ökar slembildningen och ökad slembildning gör att vi vill harkla oss oftare.

9. Drick, drick, drick!

Drick mycket vatten. Det hjälper till att minska slembildningen. Men undvik att dricka riktigt iskallt vatten. Ska du skona din röst ska du gärna dricka rumstempererat vatten.

10. Sök läkare

Ingen ska behöva ha problem med heshet någon längre tid utan att söka hjälp. Är du hes mer än två veckor bör du gå till doktorn. 

Läs mer om Eva Ihre, logoped på Logéum här.

- Gunlög