Praktisk retorik för högstadiet

Praktisk retorik för högstadiet

En- till tredagarsutbildning i retorik för lärare i högstadiet. 

Utbildningen inklusive uppföljning med handledning i klassrummet, fungerar som grund för ett långsiktigt och fortsatt retorikarbete. Den är det första steget i en så kallad retorikpilotutbildning. 

Läs mer: I tidningen LÄRA nr 2 - 2013 berättar lärare och elever vad retorikundervisning i skolan betyder för dem.

Vi bygger kursen tillsammans!

När jag skapar er fortbildning utgår jag gärna ifrån uppdragsgivarens och varje enskild deltagares behov och önskemål. Via ett enkelt formulär samlar jag in allas förväntningar och anpassar innehållet efter dem. Kursen kan rikta in sig både på retoriken i lärarens vardag och på retorikundervisning för högstadieelever. 

Det här kan kursen innehålla:

 • Retoriken i lärarens vardag 
 • De speciella aspekterna med att undervisa i och bedöma kunskaper och färdigheter i retorik
 • Lärarens roll som retoriker och retorisk förebild
 • Hur olika statusmarkörer påverkar din framtoning
 • Argumentationsteori i praktiken 
 • Ett effektivt kroppsspråk – vad ska man tänka på? 
 • Den hållbara, levande rösten som "fängslar" och får lyssnarna att minnas!
 • Retorik i lektionsplaneringen – konkreta tips!

Ni kan få massor av övningar till klassrummet kopplade till retorisk teori och anpassade till läroplan och verksamhet. Men retorikundervisning på högstadiet består av många delar och moment. Till vilka behöver ni fylla på med kunskap och övningar? Som lärare ska du till exempel hjälpa eleverna få god kunskap om och utveckla sin förmåga att:

 • Leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Hålla muntliga presentationer och muntligt berätta för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
 • Formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 
 • Att i både muntliga anföranden och i texter anpassa språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Behärska olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 
 • Få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under­visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 
 • Förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
 • Urskilja texters och muntliga anförandens budskap, motiv samt syften, avsändare och sammanhang.
 • Kritiskt värdera information från olika källor. 

Bokning eller mer info

Välkommen att kontakta Retorikpedagogen för offert eller frågor.

Kursen går enkelt att beställa!