Fantastiska språkmelodier!

Redan när vi ligger i magen kan vi känna igen vår moders språkmelodi bland andra och när vi som nyfödda uttrycker oss gör vi det med den språkmelodin. Språkmelodin är språkets ljudmässiga helhet med tonlägen, rytm och betoningar. Det är helt enkelt allt det som gör att svenska inte låter som norska eller tyska eller vietnamesiska.

Att barn kan lära sig nya språk och dessutom tala utan brytning är allmänt känt. Lika så är det ingen hemlighet att det är mycket svårare för oss vuxna. Men visste du att det ofta är just vår begränsade förmåga att behärska en ny språkmelodi som gör det så extra svårt?

I den här filmen kan du möta en ung kvinna med en kul och särskild begåvning. Inte ett ord begriper jag av hennes låtsade språk men jag tycker hon har fantastiska språkmelodier! 

- Gunlög