Retorikundervisning för elever

Lärare, redan i grundskolan, förväntas undervisa i retorik och nästan ingen har kunskapen. 
Ni har väl inte missat Hans Gunnarsons nya bok Lärarens retorik?
"Skolans nya läroplaner betonar retoriken som medel för demokratisk fostran och i de allmänna programmålen i svenska för gymnasiet har retoriken fått en viktig roll. Där står bl.a. ”elever ska ha kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, utveckla förmågan att kunna tala inför andra …” Hela svenskämnet genomsyras nu av retoriken och lärare har nytta av att kunna retorik när de står framför en klass. Många skolor har redan retorik som tillval men få nu aktiva lärare har utbildning i ämnet."

Jag har haft nöjet att arbeta tillsammans med Hans Gunnarson på en konferens om retorik i skolan på Göteborgs Universitet, 2010. Han är både intelligent och underfundigt rolig. God läsning!

Läs mer på Liber förlag.

- Gunlög