Språket ger makt!

iStock_000002317208Large.jpg
I dagens samhälle behöver barn kunna uttrycka sina åsikter, tala för sig själva och sina idéer, helt enkelt ha förmågan att påverka sin situation, delta, och ha inflytande. I förskolan ska barnen få möjligheter att utveckla dessa förmågor. Att arbeta med retorik är en väg att genomföra detta förskolans uppdrag med att lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Så börjar min artikel publicerad i Förskoletidningen hösten 2009. Även om du arbetar med större barn eller bara är intresserad av ämnet kan du ha glädje av att läsa artikeln.

Du får konkreta tips och roliga övningar och lekar för ett retorikare klimat i verksamheten!

- Gunlög