Varför försvann retorik från undervisningen?

136333_otto-fischer.jpg

Lyssna på Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala Universitet, så får ni en bra redogörelse för hur det gick till när ett ämne som väldigt länge varit oerhört viktigt helt ströks ur undervisningen.

Otto Fischers professorsinstallation Mynt i Ciceros sopor. Om synen på retorik i svenskt.

-Gunlög